0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Skladování a likvidace elektrických zařízení v domácnostech

 

Elektrická zařízení jsou nepostradatelnými společníky v našem každodenním životě. Po určité době používání jsou obvykle vyměněny, předány nebo zlikvidovány. Některé elektrické spotřebiče jsou však v domácnostech skladovány roky, i když se již nepoužívají a někdy by mohly dále fungovat.

V rámci projektu CEWA (Circular Economy of Waste) se zabýváme otázkou, proč jsou v domácnosti uchovávány nepotřebné nebo dokonce vadné elektrické spotřebiče.
Výsledky budou použity k vývoji cílených opatření k rychlejšímu zařazení nepoužívaných zařízení do cyklu opětovného použití a recyklace.

Dotazníkové šetření Vám zabere asi 20–30 minut. Kdykoli si můžete udělat přestávku a v uloženém dotazníku pokračovat později.

Náš průzkum není možný bez vaší podpory.
Děkujeme za Vaší podporu, účast a cenný příspěvek!

 

 

Energetická agentura Vysočiny
Nerudova 1498/8
586 01 Jihlava

Homepage

 

Institute of Waste Management (ABF-BOKU)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
Muthgasse 107/III, 1190 Vienna, Austria
Homepage

Tento průzkum je anonymní.

Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás, pokud se na tyto údaje nějaká otázka v průzkumu výslovně nedotazuje.

Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.